Zainicjowanie budowy odpowiedniego domu nigdy nie musi być administracyjną męczarnią, jeśli jedynie wiadomo, w jaki sposób, jaki wniosek oraz gdzie złożyć. Więc, obowiązkowo powinniśmy wiedzieć, od czego należy rozpocząć oraz jak dobrze otrzymać pozwolenie na budowę domu, garażu, kominka, wiaty i pozostałych składników na działce. Co istotne należy wiedzieć również, jak zmienić działkę rolną czy leśną na taką pod zabudowę oraz jak minąć opłaty za przekształcenie terenu.

Procedury oraz terminy powiązane z pozwoleniem budowę domu

Pozwalanie na budowę domu to, zgodnie z regulacją o Prawie budowlanym (art. 3 pkt. 12) decyzja administracyjna, jaka pozwoli na podjęcie prac połączonych z budową budynku czy realizowanie pozostałych prac budowlanych aniżeli budowa samej nieruchomości. Podmiotami, jakie wydają decyzję o zezwoleniu na budowę są przede wszystkim starostwa, jak i wojewoda, jaki stanowi organ odwoławczy od decyzji starosty.

Należność skarbowa za pozwolenie na budowę dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych, w jakich część wnętrz jest wskazana pod działalność gospodarczą (odmienną aniżeli rolna oraz leśna). Stanowi 1 zł za 1 m2, najwyżej 539 zł. Z kolei za zatwierdzenie projektu budowlanego uiścisz 47 zł. Wniosek o pozwolenie na budowę domu po złożeniu zostanie wprowadzony do rejestru znajdującego się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GOV). Na starcie urząd kontroluje, czy wniosek jest kompletny.

Prawny okres oczekiwania na pozwolenie budowlane

Cały wniosek zezwolenia budowlanego wraz z załącznikami kierujemy do odpowiedniego starostwa powiatowego. Instytucja administracji publicznej musi rozpatrzeć własną dokumentację oraz dać poprawnej odpowiedzi. Ustawowy czas czekania na odpowiedź w kwestii zezwolenia budowlanego stanowi 65 dni. Jest to czas, w jakim starostwo musi rozpatrzeć dokument oraz dać pisemnej odpowiedzi. Termin 65 dni może zostać wydłużony w wypadku, kiedy własny wniosek wykazał się niekompletny. W tejże sytuacji jednostka administracji publicznej musi wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia specyfikacji.

Pozwolenie na budowę – jak długo jest ważne?

Pozwolenie na budowę jest ważne poprzez 3 lata od dnia, w jakim decyzja stała się ostateczna. Jeśli w tymże okresie nie zaczniesz budowy czy zatrzymasz ją na dłużej aniżeli 3 lata, otrzymane pozwolenie straci niestety ważność. Wtedy podjęcie budowy czy wznowienie będzie dopuszczalne właśnie po osiągnięciu kolejnego zezwolenia na budowę – odmiennie budowa zostanie uznana za samowolę, co wiąże się z dużymi karami {|ze} strony urzędu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj