Karta Dużej Rodziny daje dużo zalet. Pozwoli, na przykład wygospodarować na prostych zakupach. Karta Dużej Rodziny to narodowy program ulg dla rodzin 3+. Dzięki niej można mniej płacić za zakupy, paliwo, transporty kolejowe, udział w wydarzeniach kulturalnych, wypoczynkowych lub sportowych. Z Kartą Dużej Rodziny przypadają także dobre usługi bankowe. Z dodatkowych uprawnień można korzystać zarówno w firmach publicznych, jak również spółkach indywidualnych.

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przypada członkom rodzin wielodzietnych, więc takich, w jakich jest troje czy więcej dzieci w wieku do 18 lat (czy 25, jeżeli dzieci wciąż się uczą). Podaje się, iż w Polsce jest ich 670 tysięcy. Zmniejszenie wiekowe nie działa, jeśli w rodzinie jest dziecko ze stwierdzoną niepełnoprawnością. Co niezwykle istotne, o wydanie karty mogą także wystąpić rodzice zastępczy, prowadzący własne domy dziecka, natomiast również imigranci, jacy są w naszym kraju legalnie.

Komu przypada Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przypada członkowi rodziny wielodzietnej, więc rodziny w jakiej rodzic (rodzice) czy małżonek rodzica mają czy mieli na utrzymaniu całkowicie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przypada niezależnie od przychodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio tymczasem dzieci z tychże rodzin do 18. roku życia czy do skończenia szkoły (najwyżej do uzyskania 25 lat). Wyjątkiem są dzieci ponad 18. roku życia ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stanie umiarkowanym czy dużym – one mogą korzystać spośród KDR poprzez czas ważności orzeczenia.

Kiedy Karta Dużej Rodziny nie przypada?

Karta Dużej Rodziny nie przypada rodzicowi, jakiego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej czy jakiemu sąd ograniczył kontrolę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Wyjątkiem są tutaj sytuacje, kiedy sąd nie pozbawił rodzica władzy rodzicielskiej czy jej nie ograniczył poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przypada też rodzicowi zastępczemu czy prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w wypadku kiedy sąd stwierdził o odebraniu im dzieci z racji na niekorzystne sprawowanie opieki zastępczej.

Zalety dla rodziny

Posiadanie Karty upraszcza rodzinom korzystanie spośród propozycji firm kulturalnych, ośrodków wypoczynkowych i pozwoli na zmniejszenie wydatków życia normalnego przez ulgi na usługi telekomunikacyjne lub bankowe, jednak również na zakupy jedzenia, kosmetyków, zabawek lub obuwia oraz dużo pozostałych. Z Kartą damy też mniej za przewóz komunikacją miejską czy publiczną w niektórych miejscowościach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj